Xã hội đang phát triển, cuộc sống con người ngày càng tốt lên về vật chất nhưng nó đang là vấn nạn nhức nhối làm đạo đức và tinh thần của con người ngày càng đi xuống. Loạt tranh biếm họa dưới đây sẽ cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về chúng.

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7

#8

8

#9

9

Thu Huyền (TH)

Thể Loại: Giải trí